cnossen.frl

Doelstelling Stichting familie Cnossen-Knossen

het bevorderen van het genealogisch onderzoek met betrekking tot de familie Cnossen/Knossen

  • het bevorderen van het genealogisch onderzoek met betrekking tot de familie Cnossen/Knossen
  • het verstevigen van de band tussen de leden van de familie Cnossen-Knossen

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • het houden van familie reunies
  • het in stand houden van het familie-archief
  • het verrichten van al hetgeen tot het bereiken van het doel bevorderlijk

Cnossenpleats_voor

“Groot Knossens” bij Bolsward Friesland, waar stamvader
Upcka Johannis to Knossens rond het jaar 1400 leefde

www.cnossen.frl

Ga naar de website

Blijf op de hoogte

Wil je meer weten over .FRL en de kansen die dit biedt voor jou?
Meld je dan aan voor updates of volg ons op Facebook