doarpswurk.frl

Doarpswurk stimuleert initiatieven die de leefbaarheid op het Friese platteland versterken. Dit doen we door proactieve, innovatieve en toegankelijke ondersteuning aan Dorpshuizen, Dorpsbelangen en andere burgerinitiatieven die de gemeenschapszin in dorpskernen versterken.

J.H.Jansen 2014

Jan Hendrik Jansen, directeur

We werken aan het opbouwen van netwerken tussen dorpen en partijen die actief zijn rondom duurzame leefbaarheid. We ondersteunen door een expertisecentrum te zijn voor dorpshuizen, dorpsbelangen en andere initiatiefnemers. Hierin signaleren we trends en ontwikkelingen. We adviseren op toegankelijke wijze vrijwilligers van dorpsbelangen en dorpshuizen en andere initiatiefnemers. We werken in projectvorm met partners aan actuele onderwerpen die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid op het platteland.

Doarpswurk telt negen medewerkers, waaronder vijf adviseurs die op verzoek informatie en ondersteuning bij de besturen ‘aan huis’ brengen.

www.doarpswurk.frl

Blijf op de hoogte

Wil je meer weten over .FRL en de kansen die dit biedt voor jou?
Meld je dan aan voor updates of volg ons op Facebook