taalweb.frl

Taalweb Frysk, ontwikkeld door de Fryske Akademy yn opdracht fan de Provinsje Fryslân, biedt de Friese taalgemeenschap een scala aan gratis digitale schrijfhulpmiddelen. De website presenteert een Friese spellingchecker (ook te downloaden als app of plug-in), een woordenlijst voor de voorkeursspelling, een geïntegreerde woordenboekportaal en een automatische vertaalmachine.

Taalweb Frysk, ûntwikkele troch de Fryske Akademy yn opdracht fan de Provinsje Fryslân, biedt de Fryske taalmienskip in ferskaat oan fergees digitaal skriuwark. De website presintearret in Fryske staveringshifker (ek del te laden as app of plug-in), in wurdlist foar de foarkarsstavering, in yntegrearre wurdboekportaal en in automatyske oersethelp.

Blijf op de hoogte

Wil je meer weten over .FRL en de kansen die dit biedt voor jou?
Meld je dan aan voor updates of volg ons op Facebook